Trang chủ » Phụ kiện sân khấu » Cục nóng máy phun khói 1500w

Cục nóng máy phun khói 1500w

    Bán cục nóng máy phun khói 1500w

    Máy phun khói của bạn đang không hoạt động được, bạn không biết là máy phun khói bị hỏng chỗ nào?. Để chúng tôi giúp bạn, máy phun khói hay máy tạo khói có 3 bộ phận chính cục nóng, bơm, can chứa nhiên liệu. Nếu máy không hoạt động được thì có 2 trường hợp một là tắt cục nóng hoặc chết bơm máy phun khói. Hai linh kiện của máy phun khói trên đều được trung tâm ánh sáng sân khấu chúng tôi cung cấp. Hãy liên hệ với chúng tôi nếu máy tạo khói của bạn bị hỏng.

Cục nóng máy phun khói 1500w

Bán cục nóng tại miền bắc

Giá bán cục nóng máy phun khói 1500w: 500,000/cục